Witte hoeve

Beleid Privacywetgeving per 25 mei 2018

Beleid Privacywetgeving
 
De Privacywetgeving wijzigt per 25 mei 2018. Dit is voor het Bestuur aanleiding geweest het beleid hiervan uit te werken en op de website te plaatsen.
 
Door het aanschaffen van een kavel op het park wordt een eigenaar/koper daarmee automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars Chaletpark De Witte Hoeve Nijkerk. Hiermee gaat het betreffende lid automatisch akkoord met het vastleggen van zijn/haar gegevens in de administraties van de VvE.
 
Een huurder van het park dient zich te registreren bij het Secretariaat en gaat door aanvaarding van het gehuurde er mee akkoord dat zijn/haar gegevens worden vastgelegd in de administraties van de VvE.
 
De VvE gebruikt een tweetal administraties waarin persoonlijke gegevens van leden kunnen worden vastgelegd. Dit zijn het onlinepakket eCaptain en het onlinepakket Entrance Manager, De eerste is de totale administratie van de VvE terwijl de tweede slechts de toegang tot het park regelt door bediening van de slagbomen.
 
Zowel eCaptain als Entrance Manager worden door de leverancier in een beveiligd data center beheerd waardoor de privacy is gewaarborgd.
 
De vastgelegde gegevens zijn: Voornaam, voorvoegsel(s), Achternaam, Adres op het park, het woonadres. Geboortedatum van de hoofdeigenaar/huurder, telefoonnummers, emailadressen en van de Leden het bankrekeningnummer in verband met het betalen van de Parkkosten.
 
Voor de Leden zijn via de website van de VvE: www.vvedewittehoeve.nl alle opgenomen gegevens online te raadplegen maar ook zelf te wijzigen.

Hiertoe kunnen zij een inlogcode aanvragen bij ofni.[antispam].@vvedewittehoeve.nl.
 
Voor vragen kan men altijd terecht bij de secretaris via siraterces.[antispam].@vvedewittehoeve.nl.