Witte hoeve

CONCEPT Verslag ALV 01-12-2017

Geplaatst op 15-12-2017  -  Categorie: 2017

Geachte Leden

 

Op het besloten gedeelte van de website vindt u het CONCEPT Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 1 december j.l.

 

Deze zijn tevens als bijlage bijgesloten.

 

De besluiten die met algemene stemmen zijn genomen zijn:

 

1 Goedkeuring Begroting 2018 hetgeen betekent dat de Parkkosten 2018 nu € 602,14

   bedragen.  U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag na 1 januari maar voor 31 januari 2018 over

   te maken aan de VvE. De factuur ontvangt u in de eerste week van januari 2018.

 

2 Het contract met Gulikers voor de levering/exploitatie van gas, water en elektra wordt verlengd

   per 1 april aanstaande voor tenminste 3 jaar. De op de ALV opgemerkte aanpassingen zijn

   hierin doorgevoerd.

 

Later deze week ontvangt u nog de NIEUWSBRIEF van december 2017.

 

Vriendelijke groet namens het Bestuur

Henk Blokzijl

Secretaris