Witte hoeve

CONCEPT Verslag ALV 27-11-2015

Geplaatst op 17-12-2015  -  Categorie: 2015  -  Auteur: H.J. Blokzijl

Geachte Leden,

 

Bijgaand vindt u het CONCEPT Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 november jongstleden.

 

Hierin is onder meer besloten de grote groencontainers voortaan te plaatsen vanaf circa half maart tot en met circa 30 november 2015. Het kan een paar dagen schelen in verband met planningen en weekenden. Maar de periode is 15 maar tot 30 november. De ondergondse groencontainer wordt in deze periode afgesloten.

Voor Park 1 geldt dat de grote groencontainer voortaan achter de slagboom op de parkeerplaats geplaatst zal gaan worden omdat er vanaf buiten het park illegaal gestort wordt.

 

Ook is in deze vergadering de Begroting voor 2016 en het aangepaste MJOP besproken en goedgekeurd.

Wel kan in de toekomst nog wat geschoven gaan worden in de planning van het MJOP.

 

Voor de overige punten verwijs ik u graag naar het verslag.

 

De facturen voor 2016.

Deze zullen in de laatste week van december aan u worden toegezonden gelijktijdig met een verzoek tot het verstrekken van een machtiging aan het Bestuur voor een automatische incasso. Dit is voor de verwerking van de administratie bij de Bank en de VvE goedkoper maar u bent het NIET VERPLICHT. Wanneer u geen machtiging wilt verstrekken dan dient u er voor te zorgen dat de betaling uiterlijk 31 januari 2016 op de rekening van de VvE is gestort. Zonder overleg gespreid betalen zal worden beboet volgens de regels zoals deze in juni zijn besproken.

Heeft u een machtiging verstrekt of gaat u dat nu doen dan dient u er voor te zorgen dat er op de 25e januari voldoende saldo op uw rekening staat omdat wij dan op de 26e gaan incasseren.

 

Rest mij u namens het Bestuur heel fijne feestdagen toe te wensen en een zeer goed 2016.

 

Vriendelijke groet

 

Henk Blokzijl

Secretaris - penningmeester

Logo DWH juni 2013