Witte hoeve

juni 2012

Geplaatst op 0-60-0-1600  -  Categorie: 2012  -  Auteur: H.J. Blokzijl

11 juni 2012  

Geconstateerd is dat  de waterdruk op het park lager is dan normaal. 

Door de secretaris is hierover al bij Guliker gereclameerd. 

Het blijkt dat Vitens elders bezig is met werkzaamheden aan het hoofdleidingen net en 

om die reden de waterdruk met zo'n 30 procent heeft verlaagd. 

Deze werkzaamheden vinden plaats richting Putten ter hoogte van 'Het Melkmeisje' even  

voorbij Huinen en zullen naar verwachting nog zo'n 1,5 week voortduren. 

Desondanks zal er vandag nog even gekeken worden of er lokaal op het park zelf niets aan de hand is. 

 

20 juni 2012 

In de eerste Bestuursvergadering van het nieuwe Bestuur is afgesproken dat de functie van vice-voorzitter over gaat van de heer Blokzijl naar de heer Bijvanck. De heer Blokzijl blijft secretaris en penningmeester en de heer Deenik blijft de voorzitter van de VvE. 

 

Het Bestuur zal ook proberen om het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2012 in augustus aan alle leden toe te zenden. Door vakantie plannen van de bestuursleden is hier niet eerder gelegenheid voor. 

Indien mogelijk zullen we gelijk met de notulen ook weer een Nieuwsbrief opstellen waarin u diverse wetenswaardigheden over de VvE kunt vernemen.