Witte hoeve

mei 2012

Geplaatst op 0-60-0-1600  -  Categorie: 2012  -  Auteur: H.J. Blokzijl

18 mei 2012Vandaag is het jaarverslag 2011 toegevoegd aan het besloten Leden gedeelte van de website. 

 

18 mei 2012 In de afgelopen week is, op het nieuwe park, een gesprongen persleiding van het riool gerepareerd. Doordat deze leiding was gesprongen was ook één van de ondergrondse containers omhoog gekomen en is daar een behoorlijke schade aangericht. De containers worden volgende week maandag de 21e mei weer netjes op hun plaats gesteld. 

 

11 mei 2012 In de algemene ledenvergadering van 11 mei j.l. is de heer Bram Bijvank van kavel 203 door de leden aangesteld als 3e bestuurslid. In deze ALV is ook besloten om in het najaar een speciale vergadering uit te schrijven om het Meerjarenonderhoudsplan vast te stellen. Voor het opstellen van dit MJOP is een commissie ingesteld bestaande uit de heren Bakker, kavel 49, De Vries, kavel 50,  Reffeltrath, kavel 51 en één van de bestuursleden. Verder is besloten het besluit voor aanpassing van de contributie en de parkkosten uit te stellen tot deze najaarsvergadering. Wel belangrijk is dat de opkomst van leden dan hoger is dan deze afgelopen ALV omdat er anders geen goede besluiten genomen kunnen worden en er opnieuw een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven moet gaan worden. Ook kan volstaan worden met het afgeven van een machtiging voor het stemmen in deze vergaderingen. 

 

05-05-2012 Bestuursamenstelling. Onlangs heeft het Bestuur één van de leden bereid gevonden het Bestuur te willen komen versterken.  Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering zal het Bestuur, de heer Bijvank van kavel 203, aan u voordragen om hem te laten toetreden tot het Bestuur. 

 

05-05-2012 Ingekomen agendapunt. Aan de agenda voor de Algemene Ledenvergadering zal, op verzoek van de heer De Vries van kavel 50, een agendapunt  worden toegevoegd. Verlaging parkkosten. Wij zullen dit op de ALV vrijdag aanstaande bespreken. 

 

05-05-2012 Pakjes en verkeerd bezorgdebrieven. Gelieve post of pakjes die wel op het goede nummer zijn bezorgd maar niet voor die persoon bestemd zijn NIET in de blokhut neer te leggen. U wordt verzocht dit zelf naar het postkantoor te brengen of indien mogelijk in een brievenbus in het dorp te brengen. De postbezorger neemt niets mee terug wanneer het in de blokhut wordt neergelegd. Dus graag hier zelf voor zorgen.