Witte hoeve

Nieuwsbrief december 2019

Geplaatst op 11-12-2019  -  Categorie: 2019  -  Auteur: Henk Blokzijl

Logo DWH juni 2013Nieuwsbrief december 2019

Dames en heren, Leden en bewoners van Chaletpark De Witte Hoeve.

Het is al weer december 2019 en zo op het eind van het jaar vindt het Bestuur het van belang u op een aantal fronten even bij te praten.

Riool

Na hevige regenval, wat het begin december nogal eens heeft gedaan, komt het soms voor dat u de afvoeren van toilet of badkamer hoort borrelen. In juli 2019 hebben wij in de Nieuwsbrief aangegeven wat u daar zelf zoal tegen kunt ondernemen. Desondanks komt het nog steeds voor en dat komt dan vermoedelijk weer doordat er nog steeds chalets zijn die een directe afvoer van de dakgoten op het riool hebben lopen. Bij hevige regenval kunnen de rioolbuizen van het park deze hoeveelheid water niet goed aan. Meestal is het probleem na het stoppen van de regen ook weer gauw weg. Desondanks heeft het Bestuur het plan om in het voorjaar de 'verdachte' daken te controleren door een kleurspoeling vanaf de dakgoot te doen. Wij kunnen dan snel waarnemen of uw dak direct afvoert op het riool en kunnen u dan ook adviseren om het probleem op te lossen. 

Bestuur VvE
Op de laatste Algemene Ledenvergadering is Bas Leeuwerke afgetreden uit het Bestuur omdat hij zijn chalet verkocht heeft en daarmee geen lid meer is van de VvE. Toegetreden tot het Bestuur is Robbert ter Meulen van kavel 39 die zich bezig gaat houden met de technische zaken waar de VvE mee te maken krijgt. Daarnaast heeft het Bestuur aan de Leden gemeld dat er een tweetal vacatures in het Bestuur open staan. Uitsluitend Leden van de VvE kunnen zich hiervoor aanmelden.

Elektra op Park 1

Op 4 december heeft zich op Park 1 een ernstige elektrastoring voorgedaan waarbij een piekspanning van 360 volt is ontstaan. Hierdoor zijn er bij diverse chalets elektrische verstoringen opgetreden zoals een televisie kortgesloten, afzuigkap kapot, cv storingen, computerproblemen, lampen kapot etc. De eigenaren/bewoners moeten hiervoor in eerste instantie bij hun eigen inboedelverzekering een claim indienen. De eigenaren/bewoners met schade hebben hiervoor ook al een brief ontvangen van onze elektricien de firma Liefting. De VvE heeft ook bij haar eigen aansprakelijkheidsverzekering reeds melding gedaan van deze schade dus wanneer uw eigen verzekering de schade niet helemaal dekt dan zult u de VvE, voor 1 januari 2020, schriftelijk aansprakelijk moeten stellen. Liefting zal alle elektrakasten op Park 1 controleren zodat een dergelijke storing zich niet snel meer zal openbaren.

Naar aanleiding van deze ernstige elektrastoring adviseert het Bestuur de eigenaren van een chalet op Park 1 zeer dringend om het chalet te voorzien van een eigen automatische stop in het chalet welke u dan eventueel zelf kunt resetten. Bij een elektrastoring zal deze stop in de meeste gevallen als eerste uitvallen. Mocht die stop dan direct weer uitvallen dan is er echt een sluiting en moet er met Liefting contact worden opgenomen. De firma Liefting kan voor u, voor eigen rekening, de extra automatische in uw chalet aanleggen. Telefoon firma Liefting 0342 - 47 47 07. Op park 2 doet dit probleem zich niet snel voor omdat daar per chalet meer fases aanwezig zijn.

Verhuur van uw chalet

Het komt nog steeds voor dat verhuurders nieuwe huurders pas aanmelden nadat het huurcontract al is getekend. Dit is tegen hetgeen is voorgeschreven in de wijzigingsakte en het fungerend Huishoudelijk Reglement. Huurders dienen vooraf gemeld te worden aan het Secretariaat en een kennismakingafspraak te maken om het Huurdersreglement te ondertekenen. Daarnaast dienen van huurders de persoonlijke gegevens te worden vastgelegdd. Denk hierbaan aan naam, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Uitsluitend wanneer deze procedure goed gevolgd wordt zal de verhuur kunnen doorgaan. Wanneer een eigenaar weigert de huurders aan te melden dan kan dat onder andere resulteren in het blokkeren van de slagboompas (boete voor heractiveren is dan wel € 50) totdat aan de verplichting is voldaan.

Feestdagen (Kerst)

Wij veronderstellen dat het bekend is maar wees er op bedacht dat u, op Park 1, per kavel slechts 16 Amp heeft.Dit betekent dus dat wanneer u gaat gourmetten of andere zaken op een elektrisch kooktoestel gaat doen dat u dan geen andere grote stroomverbruikers kunt gebruiken want dan zal de zekering uitslaan.

JAARWISSELING en dus GEEN vuurwerk

Het Bestuur wijst u er op dat het volgens de reglementen van de Vereniging en het Park niet is toegestaan om voor, tijdens en na de jaarwisseling vuurwerk af te steken of open vuur (vuurkorf) aan te steken. Dit in verband met brandgevaar van onze veelal houten chaletwoningen. Wij vertrouwen erop dat u zich hier aan houdt en overtreders daar op zult aanspreken.

Rest mij u namens het Bestuur zeer fijne feestdagen en een in alle opzichten een gezond en goed 2020 toe te wensen.

Vriendelijke groet namens het Bestuur,

Henk Blokzijl

Secretaris