Witte hoeve

NIEUWSBRIEF februari 2019

Geplaatst op 19-02-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Henk Blokzijl  -  Bron: www.vvedewittehoeve.nl

AED geïnstalleerd

Afgelopen week zijn zowel op Park 1 als Park 2 een AED geïnstalleerd.

Afgelopen zaterdag zijn 13 bewoners opgeleid voor het AED reanimatiedipoma, terwijl er nu al regelmatig zo'n 15 tot 20 getrainde personen op het park zijn.

Hoe werkt dat nu met zo'n AED. De door ons getrainde hulpverleners hebben allen de beschikking gekregen over de benodigde pincode van de kast van de AED. Wij hebben de getrainde AED hulpverleners gevraagd zichzelf ook aan te melden bij Hartslagnu.nl

Wanneer er via 112 een melding komt wordt Hartslagnu.nl ingeschakeld en zullen er tenminste 3 hulpverleners worden opgeroepen om de AED uit de kast te gaan halen. Daarnaast worden een zestal andere AED-ers aanwezig in de buurt opgeroepen naar de plek van het slachtoffer te gaan. Reageren de AED hulpverleners niet op de oproep dan worden de volgende AED hulpverleners opgeroepen. Tegelijkertijd is ook de 1ste lijn hulpverlener van de lokale brandweer ingeschakeld, de ambulance is onderweg en de politie krijgt bericht. Wanneer de AED hulpverlener bij het slachtoffer aankomt belt deze direct met 112 en vertelt dat hij bij een slachtoffer is. Wanneer het slachtoffer geen reactie geeft meldt de AED hulpverlener aan de meldcentrale dat er nu gestart wordt met reanimatie. Dat is voor de meldcentrale het sein om een tweede ambulance te zenden. De AED hulpverlener gaat door met reanimeren totdat het ambulancepersoneel het daadwerkelijk van de hulpverlener overneemt. Pas daarna wordt het contact met de meldcentrale afgebroken.

Al met al is het hiermee toch weer wat veiliger vertoeven op Chaletpark De Witte Hoeve.

 

Parkkosten 2019

Een klein aantal bewoners heeft de Parkkosten niet op tijd betaalt en daarvoor een betalingsherinnering ontvangen waarbij de factuur is verhoogd met € 5 administratiekosten. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal bewoners overgegaan tot betaling zonder de verhoging. Dat is jammer want nu zullen ze een aanmaning ontvangen voor het resterende bedrag, alleen wordt deze verhoogd met € 25 aanmaningskosten. Wordt dit niet binnen 5 dagen betaald dan zal de vordering worden uitbesteed worden aan een incassobureau.

Daarnaast zijn er ook enkele eigenaars die de penningmeester tijdig (voor 1 januari) hebben benaderd voor een betalingsregeling. Dat kan maar dan wordt ook iedere termijn verhoogd met € 5 administratiekosten. Dan zijn er nog eigenaren die pas na de herinnering vragen om een betalingsregeling. Deze wordt dan niet meer gemaakt en de Parkkosten moeten dan ook zo snel mogelijk betaald worden anders ontvangt de eigenaar alsnog de aanmaning.

Dit lijkt allemaal streng geregeld, maar als u nagaat dat het hier slechts om 3 procent van de eigenaars gaat dan begrijpt u dat het tegenover hen erg oneerlijk zou zijn om dit anders te behandelen.

Zelf inschakelen van leveranciers

Ook onlangs is het weer voorgekomen dat er een probleem was met het riool en dat de bewoners niet eerst naar het Bestuur zijn gekomen met een melding maar zelf direct een rioleringsbedrijf hebben ingeschakeld. Dat is niet de juiste route. Wanneer eerst het Bestuur wordt ingeschakeld dan controleren wij het hoofdriool.  Constateren wij een probleem dan schakelen wij een rioleringsbedrijf in. Constateren wij geen probleem dan adviseren wij voor rekening van de bewoner een rioleringsbedrijf in te schakelen. Mocht dan alsnog blijken dat het toch het hoofdriool is dan kan de VvE de rekening voor het rioleringsbedrijf betalen. Immers er is overleg over geweest. Zonder vooraf overleg zullen wij nooit facturen vergoeden omdat het slechts voorbehouden is aan de door u gekozen bestuursleden om leveranciers opdrachten te verlenen. Op die manier wordt voorkomen dat de VvE met onvoorziene kosten geconfronteerd wordt. Immers het Bestuur beslist toch ook niet over uw portemonnee.

 

POLL over huisdieren

In de laatste Algemene Ledenvergadering is gesproken over aanpassing van eht Huishoudelijk Reglement t.a.v. huisdieren. Hiervoor is op het LEDEN gedeelte van de website een Poll geplaatst waar u uw mening kunt geven.

Graag meedoen voor 31 maart aanstaande.

 

De datum voor de Algemene ledenvergadering is bekend

ZIe voor de datum, tijd en locatie de Leden pagina van de website.