Witte hoeve

Nieuwsbrief januari 2020

Geplaatst op 21-01-2020  -  Categorie: 2020  -  Auteur: H.J. Blokzijl

Jaarwisseling

Helaas hebben wij moeten constateren dat er tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk op en bij het park is afgestoken. Dit is zeer gevaarlijk om het risico van brand bij houten gebouwen met kunststof buitenwanden. Dus niet meer doen, maar misschien geldt volgend jaar wel een geheel vuurwerkverbod in Nederland. In ieder geval mag dit nooit op of bij het park gebeuren, ook geen siervuurwerk. Daarnaast is er door iemand gestrooid met oliebollen en broodjes op het grote grasveld. Ook dan niet meer doen wanneer u geen extra overlast van ratten of muizen wenst te krijgen.

 

Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020

De Algemene Ledenvergadering, uitsluitend toegankelijk voor leden en dus niet voor huurders, zal dit voorjaar gehouden worden op vrijdagavond 15 mei aanstaande om 19:30 uur. De stukken en uitnodigingen hiervoor kunt u eind april tegemoet zien. Noteer het in ieder geval vast in uw agenda.

 

Bestuur Vereniging van Eigenaars

Zoals in de laatste Algemene Ledenvergadering al is opgemerkt en aangegeven wil het Bestuur graag uitbreiden naar totaal vijf personen. Echter doordat de vicevoorzitter de heer Bijvank zijn chalet en grond per 4 maart aanstaande heeft verkocht zal hij per die datum ook direct uit het Bestuur treden waardoor er nog slechts drie bestuursleden over zijn.

Om die reden doet het Bestuur een dringende oproep aan de Leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Inmiddels is het Bestuur al in gesprek met een potentiéle kandidaat welke wij graag op de Algemene Ledenvergadering aan u hopen voor te stellen.

Dan blijft er dus een vacature over waarvoor we u van harte uitnodigen om hierop te reageren. De belasting voor een bestuursfunctie is ongeveer een halve dag per maand, de twee jaarlijkse ALV's, een enkele keer een spreekuur bemensen plus eventuele regelzaken die uit de Bestuursvergaderingen verdeeld worden over de Bestuursleden.

Mochten er zich niet voldoende Bestuursleden aanmelden dan overweegt hert Bestuur om een aantal taken te gaan uitbesteden aan een externe partij wat dan wel de jaarlijkse Parkkosten zal verhogen.

 

Afvalregeling

Vermoedelijk heeft u het al gemerkt dat de grote tuinafval containers zijn blijven staan. Het Bestuur heeft besloten deze het hele jaar te laten staan omdat wij er geen huur meer voor hoeven te betalen. Wel is dan belangrijk dat u uw tuinafval klein maakt en geen complete bomen in de containers stort. Voor complete bomen en grote struiken geldt dat u deze zelf moet (laten) afvoeren naar een stortplaats.

Bovenstaand betekent dat de ondergrondse containers voor tuinafval gaan vervallen. Deze kunnen we dan gaan benutten voor het gescheiden inzamelen van plastic. Dit moet formeel nog geregeld worden met Renewi maar zodra dit geregeld is zult u dat kunnen zien op de containers.

Ook wordt er nog veel grof vuil gestort in de restafvalcontainers. Dit is niet de bedoeling en verhoogt ook de kosten voor onderhoud aan de containers. Neem uw verantwoordelijkheid en gooi geen grof vuil in de container. En iedereen weet best wat onder grof vuil verstaan dient te worden.

 

Verbouwing inrit Park 1

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is aan de Leden gevraagd mee te denken over de herinrichting van de inrit van Park 1. Dit omdat de eigenaren van de boerderij hun deel van de inrit per 1 juli aanstaande graag terug willen hebben. Zij zullen dan een schutting optrekken en vanaf de Prinsenweg een eigen inrit maken.

Het Bestuur heeft in totaal 1 inzending gehad voor een verbouwingsidee. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan en we gaan nu plannen dat het linkerdeel van de brieven bussen tegenover het rechterdeel van de brievenbussen komt te staan. Dit gaan we overkappen en er verlichting in aanleggen. Daarnaast komen er dan vijf parkeerplaatsen op de resterende ruimte. De inrit wordt dan verlegd richting de brievenbussen waardoor ook groot verkeer nog het park op kan rijden. Wij hopen dat dit alles voor 15 juni gerealiseerd is.