Witte hoeve

november 2012

Geplaatst op 25-11-2012  -  Categorie: 2012  -  Auteur: H.J. Blokzijl

25 november 2012 ALV 30 november aanstaande. 

Wanneer u onverhoopt verhinderd bent voor de ALV dan verzoeken wij u in ieder geval het machtigingsformulier ingevuld in brievenbus 157 te bezorgen. U laat dan in elk geval nog uw stem horen. 

 

25 november 2012 Gebruik milieustraat. 

We komern er toch maar weer mee. Er zijn nog steeds bewoners die tijdschriften, nog steeds in het plastic, in de papierbak storten. Hun naam is dus bekend bij het Bestuur en bij herhaling kan deze eigenaar dan ook een factuur voor extra lediging tegemoet zien. Ook zijn, vaak diezelfde bewoners, te beroerd om dozen die zij in de papiercontainer gooien plat te maken waardoor de container eerder geleegd moet worden hetgeen extra geld kost en dus ook invloed zullen gaan uitmaken van het stijgen van de parkkosten. 

Verder wordt er ook nog steeds plastic in de groencontainer gegooid wat ook hogere kosten mee brengt voor afvoer en verwerking.Wanneer u constateert dat iemand deze overtredingen begaat spreek hen er dan op aan. 

 

25 november 2012 Diefstal op de Witte Hoeve. 

Helaas komt het sinds kort voor dat er pakjes uit het schuurtje bij het verkoopkantoor verdwijnen. Soms keren ze geopend terug maar veelal zijn de pakjes definitief verdwenen. Het Bestuur adviseert de leden om pakjes op een ander adres te laten binnenkomen waardoor het voor de dief minder interessant wordt om het schuurtje te bezoeken. Andere maatregelen kan en wil het Bestuur ook niet nemen want te ontvangen post is immers de bewoner zijn-haar eigen verantwoordelijkheid.  

 

25 november 2012 Ratten gesignaleerd. 

Onlangs zijn op een deel van het park ratten gesignaleerd en het Bestuur heeft naar aanleiding van deze melding contact opgenomen met de Gemeente Nijkerk. Dit heeft geresulteerd in het door de Gemeente Nijkerk zenden van een medewerker die zijn maatregelen hiertegen zou nemen. Indien u nog steeds ratten signaleert verzoeken wij u dit direct aan de Gemeente Nijkerk te melden, telefoon 14 033. 

 

04 november 2012  

Wist u dat op 30 november aanstaande een Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden? 

 

04 november 2012  

Er is een vraag gekomen over gespreide betaling van de parkkosten naar betaling per maand. 

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers en dus ook de penningmeester verricht de werkzaamheden in zijn schaarse vrije tijd. Wanneer meerdere leden gespreid zouden gaan betalen brengt dit een te hoge administratieve last met zich mee die voor ons onaanvaardbaar is. Om die reden EN omdat de parkkosten op ons park zo'n beetje de laagste zijn in het land zullen wij gespreide betaling dus ook niet toestaan.