Witte hoeve

november 2014

Geplaatst op 10-11-2014  -  Categorie: 2014  -  Auteur: H.J. Blokzijl

10 november 2014: De Technische commissie op pad 

De komende periode zal de technische commissie, bestaande uit Wim Bakker en Jan Reffeltrath, over het park lopen en daar de op de diverse kavels geplaatste elektrakasten te inspecteren en/of te fotograferen. 

Dit is noodzakelijk in verband met de planning van al dan niet vervangen/verbeteren van deze kasten. 

Zij zijn dus, namens het Bestuur, gemachtigd, uw kavel te betreden voor het uitvoeren van deze controle. 

Het Bestuur rekent hierin op uw medewerking. 

 

Henk Blokzijl 

Secretaris - penningemeester 

 

10 november 2014: Prive kavels in de verkoop 

Op dit moment hebben een aantal kaveleigenaren gehoor gegeven aan de oproep om de voorgenomen verkoop van het kavel te melden aan het Bestuur. Voor enkele anderen hebben wij de informatie van internet afgehaald. 

Het Bestuur hecht er waarde aan u te melden dat u dit niet moet zien als controle maar slechts als mogelijk hulplijn voor de verkoop van uw kavel. Wanneer een potentiele koper zich meldt zullen wij slechts de gegevens van de te koop staande kavels aan de potentiele koper doorspelen en is de verder afwikkeling dus aan u zelf. Kortom, het is een extra service die uw secretaris hier biedt maar u kunt hieraan geen rechten ontlenen. 

Wist u dat u via het Ledendeel van de website zelf uw advertenties kunt plaatsen. Deze komen dan zichtbaar in de Vraag en Aanbod rubriek op het openbare gedeelte van de website zodat men u makkelijker kan vinden.
 

Kunt u niet inloggen op de besloten kant van de website dan kan elk lid een eigen inlogcode aanvragen bij de secretaris. 

 

Henk Blokzijl 

Secretaris - penningmeester