Witte hoeve

Schandalig

Geplaatst op 01-01-1970  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: H.J. Blokzijl

5 mei 2015 Bevrijdinggsdag maar niet voor iedereen  

 

Vandaag is geconstateerd dat er op het park nog steeds mensen zitten zonder hersenen.  

Ik ben tweemaal gebeld dat er in de containers voor restafval toch grof vuil gestort is. 

Denk hierbij aan beeldschermen van computers en toetsenborden maar ook onderdelen van een 

zonnescherm van circa twee meter. Gelukkig zijn deze laatste door een oplettende medebewoner, wel met hersenen, er weer uitgevist en achter de container neergelegd. Waarvoor dank!!!!
 

De beeldschermen kunnen bij het legen van de container, en daarmee vallen in de vrachtauto, ontploffen hetgeen enorme risico's meebrengt voor de chauffeur maar mogelijk ook voor onze gastank. De ellende is dan niet te overzien. 

 

Ook is eerder al geconstateerd dat mensen schilderresten, voeten van tuinparasols en ander grof vuil in de restafvalcontainer gooien. Dit is allemaal grof vuil wat u zelf dient af te voeren en behoort niet in een van de grondcontainers gedeponeerd te worden. De zak waarin het afval komt scheurt hiervan uit en vervanging kost ongeveer      € 900,00 waarvoor de VvE zich niet kan verzekeren. U verhoogt dus hiermee de exploitatiekosten van het park en daar opvolgend de parkkosten. Dus denk niet van 'als ik er maar vanaf ben' want dan bent u verkeerd bezig en pleegt u mogelijk een milieudelict. 

 

Het Bestuur doet een dringend beroep op de eigenaar van de onderdelen van het zonnescherm af te voeren naar Vink in Barneveld of de Gemeentewerf in Nijkerk. 

 

Nogmaals: De restcontainers mogen uitsluitend gevuld worden met huishoudelijk afval bij voorkeur aangeleverd in een vuilniszak. Past het niet in de zak, is het groot of scherp dan ZELF afvoeren naar Vink in Barneveld of naar de Gemeentewerf in Nijkerk. Wanneer het Bestuur zelf constateert dat iemand zich niet aan deze regels houdt dan zal direct, zonder waarschuwingen vooraf, een boete van € 500,00 volgen vanwege een milieudelict. 

 

Ook verzoekt het Bestuur om bijj constatering van een dergelijke overtreding hiervan altijd aangifte bij het Bestuur te doen liefst met de naam van de delictpleger tevens kunt u de betreffende bewoner altijd nog zelf aanspreken en voor de risico's waarschuwen.