Witte hoeve

Nieuwsbericht oktober 2017

Geplaatst op 19-10-2017

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering is gepland op 1 december aanstaande in Brasserie Buitenlust te Voorthuizen. De ALV is uitsluitend toegangkelijk voor eigenaren en dus niet voor huurders bedoeld.

 

Stickers op brievenbus

Er blijkt enige verwarring te zijn ontstaan over mijn vorige mededeling over stickers op de brievenbus. Alleen de bekende Nee/Nee of Ja/Nee of Nee/Ja stickers zijn toegestaan. Alle overige stickers zijn niet toegestaan. Plakbank beschadigd de verf van de brievenbussen.

 

Groencontainer

De grote groencontainer blijft nog tot uiterlijk 15 november staan. Zorg er dus voor dat u voor die tijd al het grote snoeiwerk hebt gedaan. Aarde en andere zaken behoren niet in de groencontainer.

Vanaf 15 november is de ondergrondse groencontainer weer open en die is uitsluitend bedoeld voor klein snoeiafval. Heeft u daarna nog groot tuinafval dan dient u zelf de afvoer daarvan te verzorgen.

 

Grof vuil

Uitsluitend de soorten restafval die op de container zijn benoemd mogen in de grondcontainer gestort worde. Alle andere afval bekend staand als grof vuil dient door u zelf naar een milieustraat in Nijkerk of Barneveld gebracht te worden. Het is beslist niet toegestaan grof vuil naast de containers te plaatsen.

 

Snelheid op het park

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. De snelheid op het park is 10 km per uur dus stapvoets rijden