Witte hoeve

Nieuwsbrief juli 2017

Geplaatst op 10-07-2017  -  Categorie: 2017  -  Auteur: Henk Blokzijl

10 juli 2017

 

Geachte Leden

 

Arbeidsmigranten

 

Teneinde verkeerde informatie uit te sluiten heeft het Bestuur er voor gekozen u te informeren over enkele zaken die er op dit moment spelen. Dit mede naar aanleiding van NOS Nieuws uitzending van 9 juli j.l. over arbeidsmigranten en permanent wonen op de Veluwe. B.R.M. Sport (eigenaar de heer G. Brouwer) heeft via Residence \'t Continent 9 kavels verworven. Dit zijn de nummers 29, 30, 31 en 32 en de nummers 130, 132, 133, 136 en 139. De eerste vier waren al verhuurd en de huurders zijn overgenomen. De laatste vijf kavels zullen binnenkort verhuurd worden aan arbeidsmigranten (Polen) onder de voorwaarde dat dit echtparen zijn waarvan er tenminste een boven de 40 jaar dient te zijn.  De huurder is de firma Covebo die vorige week en deze week bezig is de chalets in te richten. Covebo kon ons vorige week nog niet melden wie er in de chalets komen te wonen. Wij hebben direct aangegeven dat zij zich wel aan de doelgroep dienen te houden te weten \"Recreanten/Personen > 40 jaar zonder thuiswonende kinderen < 15 jaar\". Bij overlast vindt directe verwijdering van ons park plaats. Dit staat zo in onze Splitsingsakte vastgelegd. Tegelijkertijd hebben wij ook contact gezocht met de Gemeente Nijkerk om een overleg in te plannen met de verantwoordelijke wethouder. Dit heeft vandaag geresulteerd in een telefoongesprek met de Omgevingsdienst Gelderse Vallei waarbij er een afspraak is gemaakt voor 28 augustus aanstaande. Agenda technisch kon dit niet eerder geregeld worden. Tot die tijd zullen we dus de bewoning van de chalets moeten gedogen echter ons streven is dat de Gemeente en de Omgevingsdienst ons hard ondersteunen bij het verwijderen en weren van arbeidsmigranten van ons park. Op die manier blijven we zelf de regie houden.

 

Binnenkort kunt u via een Poll op de besloten pagina\'s van de website uw mening hierover aangeven.

 

Illegale bewoning

Het Bestuur heeft het vermoeden dat er sinds kort ook ergens een chalet bewoont wordt waarvan de bewoners niet zijn aangemeld bij het Bestuur. Dit denken wij omdat er al enkele keren een vuilniszak naast de container is geplaatst terwijl aan iedereen een sleutel is verstrekt.Als u toevallig de sleutel verloren bent kunt u voor € 25,00 een nieuwe sleutel aanvragen bij de secretaris. Graag verzoeken wij u de secretaris de heer Blokzijl te informeren via ofni.[antispam].@vvedewittehoeve.nl wanneer u vermoedens heeft van illegale bewoning. Dan kunnen wij onze maatregelen treffen.

 

Bijeenkomst verhuurders

Op 31 juli aanstaande is een bespreking gepland met de verhuurders op het park teneinde de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Enkele verhuurders hebben nog niet op de uitnodiging gereageerd maar mogen dat alsnog doen.


Honden

Het is de afgelopen twee weken al twee keer voorgekomen dat geconstateerd is dat eigenaren hun hond de behoefte op het park laten doen zonder het op te ruimen. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u dit zelf dient op te ruimen en dat wanneer het gezien wordt dat het niet wordt opgeruimd er een sanctie opgelegd zal worden.

 

Slagboom Park 2

Bij de slagboom van Park 2 zullen de eerste drie parkeerplaatsen worden voorzien van een bord dat parkeren is toegestaan met auto\'s kleiner dan 4 meter. Zodra deze borden er hangen zal de mogelijkheid om de slagboom te openen met een afstandsbediening komen te vervallen. Zorg er dus voor dat u de eerder verstrekte slagboompas in uw auto heeft of bij u draagt. De afstandsbedieningen zijn daarna dus niet meer in gebruik en kunt u weg doen.

 

Ratten op Park 1

Op Park 1 zijn al meerdere malen ratten geconstateerd. De rattenvanger is er nog steeds mee bezig om deze ondieren te vangen maar u kunt er zelf ook aan meehelpen door geen vogels te voeren en geen vuilniszakken buiten te plaatsen. Zo ontnemen we ze de voedingsbron.  

 

Mollen op Park 1 en Park 2

Regelmatig komt het voor dat de aanwezigheid van mollen wordt geconstateerd. Meld dit aan de secretaris via de email en hij zorgt ervoor dat de mollenvanger zijn werk kan doen. er zijn inmiddels al 4 mollen op Park 2 gevangen.  

 

Voor alle overige vragen kunt u altijd de secretaris via email benaderen via ofni.[antispam].@vvedewittehoeve.nl of via het telefoonnummer van de VvE 0342 478 914.

De secretaris ontvangt niet aan huis want daarvoor is het kantoor ingericht.