Witte hoeve

Overons

Doelstelling
De VVE heeft als doel het (laten) beheren, onderhouden en in stand houden van alle openbare voorzieningen op het park, zoals wegen, verlichting, riolering enz.

Deze voorzieningen zijn collectief eigendom van alle kaveleigenaren die als zodanig lid zijn van de VvE. Alleen kaveleigenaren zijn lid van de VVE.  

In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de VvE nader omschreven.  

Voorts is er een Huishoudelijk Reglement waarin allerlei regels van orde zijn opgenomen.  

Deze stukken zijn te lezen in het voor de leden afgeschermde deel van deze site.

Bestuur
Het bestuur treedt op in het belang van haar leden mits dit bijdraagt aan de bevordering van het verblijfsgenot op en het gebruik van het park.  Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen die ieder tevens kaveleigenaar zijn.